Sart Ve Kosullar

Lütfen sitemizi kullanmadan önce  site kullanım sartları’nı dikkatlice okuyunuz.

Bu siteyi kullanan ve alısveris yapan müsterilerimiz asagıdaki sartları kabul etmis varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona baglı tüm sayfalar (‘site’) Mesrutiyet Mah. Ebekizi Sok. No:16 Sosko Is Merkezi A Blok D:65 Kat:-3 Osmanbey/Sisli/ Istanbul adresindeki Studio Uniform Ic ve Dis Ticaret LTD. STI. firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından isletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken asagıdaki sartlara tabi oldugunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Baglı oldugunuz yasalara göre sözlesme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yasın üzerinde oldugunuzu, bu sözlesmeyi okudugunuzu, anladıgınızı ve sözlesmede yazan sartlarla baglı oldugunuzu kabul etmis sayılırsınız.

Bu sözlesme taraflara sözlesme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar bu sözlesmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, dogru, zamanında, bu sözlesmede talep edilen sartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1.SORUMLULUKLAR
A. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde degisiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

B. Firma, üyenin sözlesme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dısında yararlandırılacagını kabul ve taahhüt eder.

C. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacagını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir baska islemde bulunmayacagını aksi halde ve 3. Kisiler nezdinde dogacak zararlardan sorumlu olacagını, hakkında hukuki ve cezai islem yapılacagını pesinen kabul eder.

D. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletisimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kisilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kisilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dısı faaliyetleri tesvik eden içerikler üretmeyecegini, paylasmayacagını kabul eder. Aksi halde olusacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç baslatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylasma hakkını saklı tutar.

E. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü sahıslarla olan iliskileri kendi sorumlulugundadır.

2. Fikri Mülkiyet Hakları
2.1. Bu Site’de yer alan ünvan, isletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site isleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Bu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir sekilde çogaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diger bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. Gizli Bilgi
3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettigi kisisel bilgileri 3. Kisilere açıklamayacaktır. Bu kisisel bilgiler; kisi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diger bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletisim, portföy durumu ve demografik bilgilerini istirakleri ya da baglı bulundugu grup sirketleri ile paylasmasına muvafakat ettigini kabul ve beyan eder. Bu kisisel bilgiler firma bünyesinde müsteri profili belirlemek, müsteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalısmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri geregince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu oldugu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme: SÖZLESME MADDESi UYGULANABILIR KANUNUN IZIN VERDIGI AZAMI ÖLÇÜDE GEÇERLI OLACAKTIR. FIRMA TARAFINDAN SUNULAN HIZMETLER "OLDUGU GIBI” VE "MÜMKÜN OLDUGU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABILIRLIK, BELIRLI BIR AMACA UYGUNLUK VEYA IHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNI GARANTILER DE DÂHIL OLMAK ÜZERE HIZMETLER VEYA UYGULAMA ILE ILGILI OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BILGILER DÂHIL) SARIH VEYA ZIMNI, KANUNI VEYA BASKA BIR NITELIKTE HIÇBIR GARANTIDE BULUNMAMAKTADIR.

5. Kayıt ve Güvenlik
Kullanıcı, dogru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözlesme ihlal edilmis sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki sifre ve hesap güvenliginden kendisi sorumludur. Aksi halde olusacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaslar, savaslar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (asagıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözlesmeden dogan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu degildir. Bu sürede taraflarin sözlesmeden dogan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. Sözlesmenin Bütünlügü ve Uygulanabilirlik
Sözlesme sartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözlesmenin geri kalanı geçerliligini korumaya devam eder.

8. Sözlesmede Yapılacak Degisiklikler
Firma, diledigi zaman sitede sunulan hizmetleri ve sözlesme sartlarını kısmen veya tamamen degistirebilir. Degisiklikler sitede yayınlandıgı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Degisiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumlulugundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu degisiklikleri de kabul etmis sayılır.

9. Tebligat
Sözlesme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttigi e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttigi adresin geçerli tebligat adresi oldugunu, degismesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diger tarafa bildirecegini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacagını kabul eder.

10. Delil Sözlesmesi
Taraflar arasında bu sözlesme ile ilgili islemler için çıkabilecek her türlü uyusmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyecegini kabul eder.

11. Uyusmazlıkların Çözümü
Sözlesme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından dogacak her türlü uyusmazlıgın çözümünde Istanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve Icra Daireleri yetkilidir